Miten ajokyvyn arviointi tehdään?

Ajokyvyn arviointi ajetaan vähintään tunnin mittaisena ajosuorituksena normaalissa tutkittavan oman ajoympäristön mukaisissa monialaisissa liikennetilanteissa. Ajokyvyn arvioinnissa käytettävissä ajoneuvossa oleva tutkimusvälineistö tallentaa ajotapahtuman neljän kameran ja ohjelmiston avulla myöhempää tarkastelua varten. Ajokyvyn arvioinnista voidaan tarvittaessa kopioida hoitavalle lääkärille videotiedosto.

Tutkimuksessa arvioidaan sairauden aiheuttamien muutosten vaikutusta ajokykyyn. Tutkimuksessa on hyvä olla mukana sairauskertomus, jolloin ajoreittiä voidaan tarkemmin suunnitella toimintakyvyn muutoksien tutkimista varten. Ajokyvyn arvioinnista tehdään aina hoitavalle lääkärille lausunto. Kertyneiden tietojen pohjalta lääkäri tekee päätöksen tutkittavan ajokyvystä.

Päätös voi olla, että:

  • ajo-oikeutta jatketaan
  • ajo-oikeutta jatketaan, mutta korttiluokkaa pudotetaan
  • annetaan tervehtymiselle vielä aikaa ja tutkitaan myöhemmin uudelleen
  • määräaikainen ajolupa (esim. muistihäiriöiselle)
  • ajokuntoutus
  • tarvitsee ajamista helpottavia teknisiä apuvälineitä
  • ajo-oikeutta ei voida jatkaa

Suomen ajokykyarvioinnit • Ahlmaninkatu 2 E • 40100 Jyväskylä