Milloin ajokyky olisi tutkittava?

Ajokyky on tutkittava viimeistään silloin, kun arkiselviytymisessä esiintyy ongelmia.

Ajokykyä heikentäviä tekijöitä voivat olla mm.:

  • muistisairaudet, Alzheimerin tauti
  • Parkinsonin tauti
  • aivoinfarkti
  • aivoverenvuodot
  • epilepsia
  • tapaturmat, joissa on kohdistunut iskuja pään alueelle
  • liikenneonnettomuudet

Lisäksi voidaan kartoittaa:

  • päihteiden väärinkäytön vaikutukset ajokykyyn
  • kehitykselliset häiriöt ennen autokoulun aloittamista
  • liikuntarajoitteisen autoilijan apuvälinetarve

Suomen ajokykyarvioinnit • Ahlmaninkatu 2 E • 40100 Jyväskylä