Ajokyvyn arviointi osana laajempaa tutkimusta

Yksittäinen diagnoosi ei aina kuvaa henkilön ajoterveyttä, tarvitaan laajempi kokonaisarvio, johon vaikuttavat mm. potilaan yleiskunto, muut sairaudet ja hoidon vaikutukset, sairaudentunto ja harkintakyky. Lisäksi on huomioitava ajovuosien aikana kertyneen ajorutiinin mukanaan tuomat kompensaatiotekijät.

Miksi ajokyvyn arviointia tarvitaan?

Lääkärin tekemän ajoterveystutkimuksen lisäksi tarvitaan usein ajokyvyn arviointiin erikoistuneen liikenneopettajan vastaanottama ajokyvyn arviointi. Ajokyvyn arvioinnissa tutkitaan käytännön ajotilanteessa, miten toimintakyvyn muutokset vaikuttavat turvalliseen ajamiseen.

Liikenteessä tehtävät ajokyvyn arvioinnit helpottavat lääkäriä tekemään ajo-oikeutta koskevia päätöksiä.

Ajokykyarviointi-lausunnon lisäksi ajokyvyn arvioinnista tehdään kuvatallenne, jonka avulla kuljettajan ajosuoritusta voidaan tarkastella jälkikäteen.

Suomen ajokykyarvioinnit • Ahlmaninkatu 2 E • 40100 Jyväskylä