Lisäarvona luotettavuus

Kuljettajan toimintakykyä heikentävät sairaudet ovat yleisimmin neurologisia tai eri sairauksien yhteisvaikutuksien aiheuttamia muutoksia. Lääkärillä ei ole aina vastaanottotilanteessa mahdollisuutta omilla tutkimuksillaan saada luotettavaa selvitystä potilaan ajoterveydestä. Päätöksen luotettavuuden varmistamiseksi on tärkeää tehdä ajoterveyden arviointiin erikoistuneen liikenneopettajan vastaanottama ajokyvyn arviointi.

Hyötyjä:

  • Lääkäri saa ajokyvyn arvioinnista lausunnon päätöksenteon tueksi.
  • Ulkopuolinen arviointi on potilassuhteen kannalta puolueeton.
  • Ajokyvyn arvioinnin tuloksella voidaan tarkemmin perustella toimintakyvyn muutokset ja varmistaa turvallisen ajamisen edellytykset.
  • Parempi asiakaspalvelu.

Suomen ajokykyarvioinnit • Ahlmaninkatu 2 E • 40100 Jyväskylä