Ajokyvyn arviointi

Toimintakyvyn muutokset ovat usein hitaita ja niitä on kuljettajan itse vaikea huomata. Läheisetkään eivät aina huomaa näitä muutoksia. Usein toimintakykyä arvioidaan näönvaraisten toimintojen kautta, kuitenkin kysymys on usein tiedon käsittelyn ongelmista eikä näkökyvystä. Hallintalaitteiden hyvä motorinen hallinta ei pelkästään takaa riittävää ajoturvallisuutta.

Lääkärin tekemän ajoterveystutkimuksen lisäksi tarvitaan usein ajokyvyn arviointiin erikoistuneen liikenneopettajan vastaanottama ajokyvyn arviointi.

Suomen ajokykyarvioinnit • Ahlmaninkatu 2 E • 40100 Jyväskylä