Tutkimukset joissa olemme olleet mukana:

  • Alkava Alzheimerin tauti ja ajokyky (Turun yliopisto ja Neuroarviot)
  • Opiaattikorvaushoitoa saavien ajokyky (Kansanterveyslaitos ja Neuroarviot)
  • Aivoinfarkti ja ajokyky (Neuroarviot)
  • Parkinsonin taudin vaikutus ajokykyyn (Neuroarviot)
  • Tarkkaavaisuushäiriöt, oppimisvaikeudet ja ajaminen ADHD (Neuroarviot)
  • Aivohalvauspotilaiden ajokuntoutustutkimus

Suomen ajokykyarvioinnit • Ahlmaninkatu 2 E • 40100 Jyväskylä